ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

  • telegram
  • instagram

عضویت در خبرنامه

از تور ها و آخرین آفرهای آرشا گشت مطلع شوید

از این روستای شگفت انگیز هم دیدن کنید!

روستای شگفت انگیز

اگر د لتان کشف تازه می طلبد و افراد جد ید ، عرصه برایتان مهیاست که بار سفر ببند ید . ما شما را با یک محل شگفت انگیز آشنا می کنیم؛ ماخونیک.

ماخونیک روستایی است د ر بخش مرکزی شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبی ، این روستا جزو روستاهای شگفت انگیز جهان به حساب می آید . تا سال ۱۳۹۰ این روستا د ارای ۷۳۹ نفر ساکن بود ه است.

روستای ماخونیک یکی از هفت روستای شگفت انگیز جهان است و به لحاظ شهرت آن به شهر «لی لی پوت ها» جذابیت های حیرت انگیزی د ارد . از روستای ماخونیک تا افغانستان نیم ساعت فاصله است و مرد م ماخونیک اصالتا افغان هستند که د ر چند قرن پیش از افغانستان کوچ و ماخونیک را برای زند گی انتخاب کرد ه اند .

د ر برخی اسناد قد یمی که تاریخ نگارش آنها به ۳۰۰ سال قبل می رسد ، نام روستا ماد خنیک ذکر شد ه است. گفته می شود د ر گذشته عد ه ای مأموران د ولتی به این روستا آمد ه و اهالی به گرمی از آن ها استقبال نکرد ه اند و با آن ها برخورد سرد ی د اشته اند و آن ها این نام را برای روستا انتخاب کرد ه اند .

برخی می گویند به د لیل وجود شکافی د ر کوه نزد یک روستا به آنجا ماد ه ماخونیک گفته می شد ه که به مرور زمان به ماخونیک تغییر نام یافته است .

از شواهد چنین بر می آید که ساکنان روستا د ر ابتد ا د امد ار و کوچ نشین بود ه اند و د ر د وره های بعد د ر منطقه ماخونیک و به ویژه د ر روستای ماخونیک سکونت گزید ه اند ، وجود سنگ نگاره ای د ر نزد یکی قنات ماخونیک که نقش های چوپانی و بسیار قد یمی روی آن نقش بسته نیز گواهی بر قد مت سکونت د ر ماخونیک است.

از آثار تاریخی ماخونیک می توان به سنگ سیاه ماخونیک، بنای برج و قلعه، برج گل انجیر، منزل سرگرد ونی و ناد ر مرد ه اشاره کرد .

اگر چه بیشتر اهالی این روستا د ارای قد متوسط و غالبا کوتاهی هستند ولی افراد قد بلند نیز بین آنها زند گی می کنند به نظر می رسد به د لیل اینکه د رب خانه های اهالی این روستا بسیار کوتاه و باریک است این گونه تصور شد ه که مرد م این روستا قد کوتاه هستند .

یکی از عمد ه نشانه های فرهنگی روستای ماخونیک مسکن است و بافت مسکونی روستا د ر د امنه تپه و خانه ها به طور فشرد ه به هم و د ر گود ی زمین ساخته شد ه اند . کف خانه حد ود یک متر از سطح زمین پایین تر است و د ارای یک د رب کوتاه چوبی است.

برای رفتن به د اخل خانه باید د ولا شد ه و به زحمت خود را د اخل خانه کرد . اغلب یکی ،د و پله د رگاهی را به کف خانه متصل می کنند . به علت آنکه هوای این ناحیه سرد است، مرد م خانه ها را کوچک و کم ارتفاع می ساختند تا گرم شد ن خانه راحت تر صورت گیرد .

ارتفاع خانه های آن، حد اکثر به ۴۰/۱ سانتیمتر می رسد . این روستا که د ر د امنه تپه و به نوعی د ر گود ی زمین قرار گرفته، خانه هایی به هم فشرد ه د ارد .

هر خانه د ارای فضاهایی همچون مخزن برای نگهد اری گند م و جو و اجاق گلی برای طبخ غذاست .عمد ه مصالح به کار رفته د ر مسکن روستا شامل سنگ، چوب و هیزم است. علاوه بر مسکن به جاذبه های فرهنگی د یگری همچون مراسم عروسی و نامزد ی، مراسم ماه رمضان و عید فطر و عید قربان، مراسم باران خواهی و همچنین خوراک و غذاهای سنتی و پوشاک محلی این روستا، می توان اشاره کرد .

مرد م ماخونیک تا ۵۰ سال پیش چای نمی نوشید ند ، شکار نمی کرد ند و اصلا گوشت هم نمی خورد ند و هنوز سیگار نمی کشند . مرد م ماخونیک این قبیل کارها را گناه می د انستند ، ورود تلویزیون به این روستا به معنای ورود شیطان بود و اهالی تا چند سال پیش به تلویزیون می گفتند شیطان. آنها هرگز اجازه نمی د اد ند کود کان مقابل تلویزیون بنشینند و جاد و شوند .د ر گذشته اهالی این روستا با انواع غذاها بیگانه بود ه اند ولی د ر سال های اخیر با بهتر شد ن اوضاع اقتصاد ی جامعه و به قول خود شان د ریافت یارانه اوضاع اند کی بهتر شد ه و مرد م می توانند نان و برنج و گوشت هم بخورند .

د ر روستای ماخونیک غیر از د رخت عناب د رختی د یگری کشت نمی شود . البته د ر اطراف این روستا د رخت بنه نیز به صورت خود رو وجود د ارد و بنه همان د رختی است که اهالی روستا میوه آن را جمع آوری کرد ه و پس از خشک کرد ن می کوبند و با آرد و شلغم به مصرف غذایی می رسانند .د ر حال حاضر تعد اد ی از جوانان روستا د ر معادن گرانیت نزد یک روستا مشغول به کار شد ه اند برای همین اوضاع اقتصاد ی و فرهنگی روستا تاحد ود ی بهتر شد ه است .

ماخونیک د ر ۳۰ سال گذشته هیچ راه ارتباطی ای ند اشته ومرد مان این روستا د ر گذشته با د نیای بیرون خود کمتر تعامل د اشته اند .د رگذشته اهالی روستای ماخونیک حمام ند اشته و د ر خانه های علفی روی تخته سنگ هایی خود را می شستند که د ر ۳۰سال گذشته از طرف د ولت د ر این روستا حمام عمومی احد اث شد ه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آدرس آرشاگشت

  •   تهران - سهروردی شمالی - خ خرمشهر - خ عشقیار -پلاک2 - واحد 5

  •     تلفن: 43415-021

  •     تلفن: 88768611-021

  •    ایمیل: info@arshagashtvisa.com

         

خبرنامه

از تور ها و آخرین آفرهای آرشا گشت مطلع شوید

© تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد آرشاگشت محفوظ می باشد.